FFO

Søre Neset FFO/Akademi 2021-2022.
Fotball Fritidsordninga (FFO) fortsette i Søre Neset IL med tilbod til gutar og jenter i 2.-7.klasse etter skuletid måndag-fredag. For 2.-5.klasse blir det FFO slik som før, men nytt frå hausten er at det blir kalla SNIL Akademi for 5.-7. klasse måndag – onsdag – fredag. Tidspunkt blir slik som før.

På SNIL FFO/Akademiet vil det vere både mannlege og kvinnelege tilsette.

Det er løypande påmelding, men det er begrensa antall ledige plassar måndag og onsdag. For dei som har born som allereie går på SNIL FFO, er fristen innan 1. juni for evt. endringar.

Agenda
Kl 13:00 – 14:00 Leksehjelp / frileik inne & ute. Evt henting på Lunde Skule
Kl 14:00 – 14:20 Lunsj inne; brødmat m/sunt pålegg + juice (eple/appelsin)*
Kl 14:30 – 16:00 Fotball-aktiviteter ute på banen med frukt (FFO og Akademi)**
Kl 16:00 – 16:30 Foreldre henter barna, evt barna går heim

*Grunna Covid-19 restriksjonar tar borna med matpakke og et i mindre grupper. Alle får servert eple/appelsin juice som vanleg.
**Dei yngste borna kan av og til få velje mellom kamp eller frileik den siste halvtimen (frå kl. 15:30-16:00).
For meir informasjon og påmelding; send e-post til ffo@snil.no

Hovedfokus

 • Trivsel
 • Fair play
 • Venner

FOTBALLDELEN PÅ FFO:

 • Øvelsane er inspirerte av erfaringar frå diverse nasjonale og internasjonale fotball-akademi;
  • offensiv fokus
   • kva gjer ein/laget når ein har ballen?
   • fokus på 4 særskilde punkt
  • defensiv fokus
   • kva gjer ein/laget når laget mistar ballen?
   • fokus på 4 særskilde punkt
  • soner og korridorar
   • korleis skal vi angripe og forsvare?
  • borna vil også lære å ha fokus på detaljer;
   • kroppsposisjonering
   • bli like god med begge bein
   • betre å kommunisere
   • orientering/søke m.m.
  • dersom vêrgudane ikkje spelar på lag;
   • styrke- og balanseøkter innandørs i klubbhuset på Halhjem

For meir informasjon og påmelding; send e-post til ffo@snil.no

Siste nyheter:

Kommande fotballskule på Halhjem: Haustferie Fotball

Hei! Vi tilbyr Haustferie Fotball måndag 11.okt til og med onsdag 13.oktober. Meir info og påmelding i linken nedanfor. Ta gjerne kontakt om det skulle vere noko. Vel møtt på fotballskule 🙂 Kontaktperson: Frank Haugland, mob: 90855354, e-post: ffo@snil.no Link til Haustferie Fotball: deltager.no/event/haustferie_fotball_11102021

Invitasjon til infomøte vedr oppstart fotball for barn født i 2016

Til foreldre/foresatte årsklasse 2016. Søre Neset Idrettslag tenker å starte opp fotballtrening for barn født 2016, og vil i den forbindelse vil vi holde infomøte onsdag 8. september frå kl. 19. Agenda for møtet blir mellom anna; sette opp eit trenerteam kven vil vere hovedtrenar/hjelpetrenarar/oppmann/foreldrekontakt sjå kor mange gutar og jenter som vil vere med Les mer »

FFO/Akademi 2021-2022

Påmelding FFO og Akademi 21/22 er i gong. For meir informasjon og påmelding; send e-post til ffo@snil.no, eller kontakt Frank Haugland på tlf 90855354

Fotball- og håndballtrening 2015-kullet

Søre Neset Idrettslag starter opp fotball- og håndballtrening for barn født 2015. Det vil bli oppstartsmøte mandag 23. august kl. 19.00 i klubbhuset på Halhjem. Velkommen til alle som ønsker mer info og/eller har mulighet til å bidra, enten som hovedtrener, hjelpetrener eller oppmann/foreldrekontakt på fotball/håndballgruppene. Fotball: Oppstart 23. august på Halhjem. Treningstider blir som Les mer »

Innmelding 2021

Alle som ønsker å bli medlem av Søre Neset Idrettslag må registrere seg hos Norges Idrettsforbund, NIF ved å følge linken fra vår innmeldingsside, gå til Kontakt og videre Innmelding. Kontigenten vil ligge på siden din hos NIF. Godkjente medlemmer vil i etterkant få invitasjon til sin idrettsgren/gruppe i SPOND. Vi har gjort det lett Les mer »

Informasjon om uteaktivitet i regi av idrettslag.

Søre Neset Idrettslag, Os Fotball og Nore Neset Idrettslag har på videomøte i kveld, i fellesskap beslutta at vi avlyser all organisert aktivitet i regi idrettslaga til og med søndag 10.januar. Dette gjeld fotballfritidsordning, fotballakademi og lagstreninger. Beslutningen er med bakgrunn i smittetallutviklinga i Bjørnafjorden kommune dei siste dagane. Idrettslaga har planlagt eit nytt videomøte mot slutten Les mer »

Påmelding FFO og fotballskuler

Påmelding FFO og fotballskuler 20/21 er i gong. For meir informasjon og påmelding; send e-post til ffo@snil.no, eller kontakt Frank Haugland på tlf 90855354.

Oppdatert Info vedr. koronavirus

Styret har i dag besluttet at vi stenger ned all organisert aktivitet i idrettslaget, i første omgang frem til 1.april. Dugnaden i ettermiddag går som planlagt, men alt av treninger og kamper avlyses med umiddelbar virkning. -Styret

Til foreldre/foresatte årsklasse 2014

Søre Neset Idrettslag ønsker å starte opp fotballtrening for barn født 2014. Treningen vil starte så snart vi har fått trenere, oppmenn og foreldrekontakt på plass. Vi vil i den anledning invitere til informasjonsmøte i klubbhuset mandag 26.08.19 kl.17:00. Agenda: • Informasjon om Søre Neset Idrettslag, hvilke tilbud vi har og om hvordan vi organiserer Les mer »

Framleis ledige plassar på FFO

Framleis ledige plassar på Søre Neset FFO til hausten, men nokre dagar byrjar å fylla seg opp. Trykk på linken nedanfor for meir info. Infoskriv og påmelding FFO 2019 og 2020 sesongen Ta gjerne kontakt dersom spørsmål. Frank Haugland Leder Søre Neset FFO Mob: 90855354