Vil du bli trener?

Som trener i Søre Neset Idrettslag ønsker vi at du først og fremst har lyst til å gjøre jobben i aldersbestemte lag. Idrettslaget vil sørge for at du får nødvendig kursing og opplæring dersom du ikke har dette fra før av. Vi har det som et minimumskrav at alle trenerne skal ta aktivitetslederkurset.

Når du begynner trenerrollen signerer du en kontrakt med idrettslaget. Kontrakten regulerer forholdet mellom deg og idrettslaget i.h.t NFF sitt regelverk og klubbens særinteresser. De foreldre som har engasjert seg som trenere i dag er helt uvurderlige for idrettslaget og de barna som trener under ledelse av dem.  Søre Neset Idrettslag ønsker fortsatt å rekruttere trenere  etter hvert som nye årskull starter opp.