Foreldre

I Søre Neset Idrettslag er vi glad for å kunne gi nettopp ditt barn et fritidstilbud med sportslig innhold.

Mange foreldre har engasjert seg på ulike aktiviteter og nivåer. Dette er vi veldig tilfreds med.

For at idrettslaget skal fungere er vi avhengig av at foreldrene deltar aktivt på trenersiden eller i annet verv. Som i alle andre idrettslag og foreninger er også vi avhengig av at foreldre stiller opp på dugnader når det er nødvendig. Vi håper også i framtiden å kunne trekke på den resursen som foreldrene representerer.

Dere som har engasjert dere skal vite at dere er av helt uvurderlig betydning for at idrettslaget skal kunne tilby nettopp ditt barn et fritidstilbud.