Innmelding

Vi har gjort det lett for nye og gamle medlemmer å registrere seg i klubben. Dette for at nye lettere skal kunne melde seg inn og at vi skal få enda bedre oversikt over eksisterende medlemmer i disse tider. For å forenkle innmelding i klubben og få bedre oversikt over samtlige medlemmer i klubben, så må ALLE medlemmer registrere seg i Norges Idrettsforbund sitt system. Ber om at alle gjør dette så snart som mulig, Slik at vi får registret alle medlemmer digitalt. https://medlemskap.nif.no/25419

Vi tilbyr 3 ulike medlemskap:

  • Vanlig medlem 200 kr
  • Søskenrabatt (neste bet 100 kr)
  • Støttemedlem: 100 kr

Dette får du som medlem:

  • Medlemskort
  • Rabatter hos Sport Norge Os

Medlemskapet varer i 1 år.