Til foreldre/foresatte årsklasse 2013.

Søre Neset Idrettslag ønsker å starte opp fotballtrening for barn født 2013.
Treningen vil starte så snart vi har fått trenere, oppmenn og foreldrekontakt på plass.
Vi vil i den anledning invitere til informasjonsmøte i klubbhuset mandag 26.08.19 kl.18:00.

Agenda:
• Informasjon om Søre Neset Idrettslag, hvilke tilbud vi har og om hvordan vi organiserer oss.
• Hva må til for å etablere lag for gutter og jenter 2013 årgangen.
• Hva forventes av foreldrene.

Mvh.
Bjarte Aarvik
Søre Neset Idrettslag