Oppstart SNIL fotball og handball for 2017 og 2016-modellane

SNIL startar opp fotball- og handballtreningar for alle som er født i
2016 (1.klassingane), samt fotball for alle 2017-modellane.

Vi bruker appen Spond som kommunikasjonsverktøy, så alle som vil vere
med, er hjertelig velkommen til å melde seg inn i spondgruppa (sjå kode
nedanfor) og kan stille på første trening som passar.

Fotball:
2017 (gutar og jenter) – trener tysdagar kl.17-18. Spondkode: XLPYQ
2016 (gutar og jenter) – trener måndagar kl.17-18. Spondkode: UPHDE

Handball:
2016 (jenter) – trener onsdagar kl. 16:30 – 17:15 på Lunde Barneskule
(gymsalen). Spondkode: RHOMK
2016 (gutar)  – trener onsdagar kl. 17:15 – 18:00 på Lunde Barneskule
(gymsalen). Spondkode: NCNSF

Meir info ved oppmøte på trening.