Invitasjon til infomøte vedr oppstart fotball for barn født i 2016

Til foreldre/foresatte årsklasse 2016.

Søre Neset Idrettslag tenker å starte opp fotballtrening for barn født 2016, og vil i den forbindelse vil vi holde infomøte onsdag 8. september frå kl. 19.

Agenda for møtet blir mellom anna;

  • sette opp eit trenerteam
    • kven vil vere hovedtrenar/hjelpetrenarar/oppmann/foreldrekontakt
    • sjå kor mange gutar og jenter som vil vere med
    • finne ut om dei skal trene saman eller kvar for seg
  • treningstid
  • treningsspørsmål (info om CoachYou)
  • eventuelle andre saker

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Mvh
Styret
Søre Neset Idrettslag

Informasjonsskriv