Innmelding 2021

Alle som ønsker å bli medlem av Søre Neset Idrettslag må registrere seg hos Norges Idrettsforbund, NIF ved å følge linken fra vår innmeldingsside, gå til Kontakt og videre Innmelding. Kontigenten vil ligge på siden din hos NIF. Godkjente medlemmer vil i etterkant få invitasjon til sin idrettsgren/gruppe i SPOND.

Vi har gjort det lett for nye og gamle medlemmer å registrere seg i klubben. Dette for at nye lettere skal kunne melde seg inn og at vi skal få enda bedre oversikt over eksisterende medlemmer i disse tider. For å forenkle innmelding i klubben og få bedre oversikt over samtlige medlemmer i klubben, så må ALLE medlemmer registrere seg i Norges Idrettsforbund sitt system. Ber om at alle gjør dette så snart som mulig, Slik at vi får registret alle medlemmer digitalt. https://medlemskap.nif.no/25419