Fotball- og håndballtrening 2015-kullet

Søre Neset Idrettslag starter opp fotball- og håndballtrening for barn født 2015.

Det vil bli oppstartsmøte mandag 23. august kl. 19.00 i klubbhuset på Halhjem. Velkommen til alle som ønsker mer info og/eller har mulighet til å bidra, enten som hovedtrener, hjelpetrener eller oppmann/foreldrekontakt på fotball/håndballgruppene.

Fotball:

Oppstart 23. august på Halhjem.

Treningstider blir som følger:

  • Gutter 2015 onsdager kl. 17. – 18.00 (kanskje 18.00 – 19.00). SPOND kode: kommer.
  • Jenter 2015 mandager kl. 18. – 19.00 (kanskje 17.30 – 18.30). SPOND kode: kommer.

Kontaktpersoner:

  • Gutter 2015: Morten Buvik, tlf. 455 03 302
  • Jenter 2015: Veronica Buvik, tlf. 922 24 079

Vi har trenere på begge grupper, men trenger hjelpetrenere og oppmenn.

Håndball:

Oppstart 2. september i gymsalen på Lunde Skule.

Treningstider blir som følger:

  • Gutter 2015: torsdager kl. 18.00 – 18.45. SPOND kode: kommer.
  • Jenter 2015: torsdager kl. 17.15 – 18.00. SPOND kode: kommer

Kontaktpersoner:

  • Gutter 2015: behov for hovedtrener, har hjelpere
  • Jenter 2015: Stine Sætran Halhjem, tlf. 918 13 232

Guttelaget har flere villige hjelpere, men skulle gjerne hatt en som kunne ta litt hovedansvar. På jentelaget har vi en hovedtrener, men trenger da noen hjelpere.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen på trening med SNIL!