FFO / SNIL Akademiet 2022-23

Fotball Fritidsordninga (FFO) fortsette i Søre Neset IL med tilbod til gutar og jenter i 2. – 7. klasse etter skuletid måndag – fredag. For 2. – 5. klasse blir det FFO kvar dag og SNIL Akademi for 5. – 7. klasse måndag – onsdag – fredag. Tidspunkt blir slik som før.

Det er løypande påmelding, men vi anbefaler å gjere det snarast, då det er begrensa kapasitet enkelte dagar. For dei som har born som allereie går på SNIL FFO/Akademiet, er fristen innan 1. juni for evt. endringar.

Les mer om FFO / Akademiet 2022-23 her