SNILS logo og Idresssplass

KONTAKTLISTE SNIL

 

Lag Født (år) Funksjon Etternavn Fornavn Mobil e-mail
Klubb Styreleder Aarvik Bjarte 91741012 leder@snil.no
Klubb Nestleder Alnes Jan Vidar 90031838 nestleder@snil.no
Klubb Leder, barn- og ungdomsavd. Skorpen Kjell 95111253 ungdomsavdeling@snil.no
Klubb Styremedlem Lekve Martine 92236740 mart-lek@online.no
Klubb Materialforvalter Skogedal Øyvind 91895140 materialforvalter@snil.no
Klubb Husansvarlig Halhjem Morten 90022358 husansvarlig@snil.no
Klubb Kioskansvarlig Solholm Svanhild 938 71 246 kioskansvarlig@snil.no
Klubb Utleieansvarlig Solholm Svanhild 93871246 utleieansvarlig@snil.no
Klubb Dommeransvarlig Arvik Bjarte 91741012 leder@snil.no
Klubb Web-ansvarlig Størksen Eva 90031656 post@evanet.no
Klubb Kasserer Drønen Runar 97730852 runar.dronen@bkkfiber.no
Klubb Sekretær  Takvam  Jan Erik  91682318  Janerik.takvam@hansaborg.no
FFO Leder FFO Frank Haugland 908 55 354 ffo@snil.no
Håndballgruppen Ansvarlig Skorpen Kjell 95111253 handballgruppen@snil.no
Turn Ansvarlig Stene Rosvold Lena 45010029 lenarosvold@gmail.com
Volleyball Ansvarlig/Styremedlem Lepsøe Geir 97021971 geir.lepsoe@outlook.com 
 G 07  Trener Takvam  Jan Erik  91682318  Janerik.takvam@hansaborg.no
 G 07  Trener Borge  Ole 98008750 borge@barnehage.no
 J 07  Trener  Halhjem Morten 90022358 morten_halhjem@hotmail.com
G 08  2008 Trener Skaar Alf Vidar 91172577 vidar.skaar@gmail.com
J 08  2008 Trener Skorpen Kjell 41408538 kjellskorpen@hotmail.com
G 09  2007 Foreldrekontakt Lia Gaute 41408538 gaute@aakvarv.org
G 09  2007 Trener 1 Jenset Kristian 92669018 kristian@jenset.no
G 10 2006 Trener 1 Arntzen Roy 97671413 roya73@gmail.com
G 10 2006 Trener 2 Bøe Roger 45129595 Roger8@bkkfiber.no
J 10 2006 Trener 1 Bråten Ole ole.braaten@hotmail.no
J 10 2006 Trener 2 Lunde Kine 47383588 kinelu@yahoo.com
J 10 2006 Trener 3 Nilsen Erik 98212364 erik.nilsen@hoganes.no
J 10 2006 Oppmann Ramsvik Edvard 40641921 edvardwr@msn.com
G 11 – 1  Kanon 2005 Trener 1 Lunde Kjell Ove 40428840 kjellove@imwido.no
G 11 – 1  Kanon 2005 Trener 2 / oppmann Christensen Lars Petter 41555161 larspchris@gmail.com
G 11 – 2  Tornado 2005 Trener 1 / oppmann Brekke Jan 95131346 jbrekk@msn.com
G 11 – 2  Tornado 2005 Trener 1 Alnes Jan vidar 90031838 alnes.jv@gmail.com
J 11 2005 Trener 1 Solberg Robert 90794511 robert.solberg@bkkfiber.no
J 11 2005 Foreldrekontakt Hjørnevik Kari 41445485 karifloysand@hotmail.com
G 12 2004 Trener 1 / oppmann Lundervik Roger 90794320 roglunde@online.no
G 12 2004 Trener 2 Berge Trond 40850089 trondberge@hotmail.com
J 12 2004 Trener 1 Solholm Trond 45299645 trond.solholm@bkkfiber.no
J 12 2004 Trener 2 Lunde Kine 47383588 kinelu@yahoo.com
Stjernelaget Trener 1 Tikkanen Riku 41126915 rikutiki70@yahoo.no
Stjernelaget Trener 2 Ellingsen Marie 41308109 marie-ellingsen@hotmail.com
Stjernelaget Oppmann Tikkanen Kristine B. 92447073 kristibjanes@yahoo.no
Gubber  Trener  Lekven  Vidar  48145817 vidar.lekven@gmail.com

* Fra og med J13 og G13 har Søre Neset samarbeid med Nore Neset. Ønsker du kontakt, se Nore Neset Idrettslags hjemmeside, eller ta kontakt med Kjell Skorpen, mobil 95111253, kjellskorpen@hotmail.com