SNILS logo og Idresssplass

Instruks for parkeringsvakt

For å få orden på parkering i forbindlese med hjemmekamper må vi sørge for størst mulig trafikksikkerhet rundt anlegget vårt. Hvert hjemmelag stiller med minst en person til denne oppgaven.

Parkeringsvaktene skal iføres gul vest og sørge for at bilene parkerer på anviste plasser som beskrevet under.

  • Vi fyller først opp grusplassen ved inngangen til banen.
  • Deretter fyller vi opp parkeringsplassen ved Halhjem barnetun. (nede)
  • Dersom det er behov for ytterligere parkeringsplasser skal bilene parkere på høyre side fra krysset Halhjemsmarka/Kverhusrenen og oppover.
  • Det skal ikke parkeres biler på motsatt side av veien ved inngangen til banen.
  • Se detaljert plansje klikk her