SNILS logo og Idresssplass

Skjema

Her finner du aktuelle rapporter og skjema.

Utgiftsrapport dommerhonorar

Hver dommer skal ha en godtgjørelse for å dømme kampene. Dette beløpet blir fastsatt av styre hvert år. Det er trenerne som er ansvarlig for å betale dommeren etter at hver hjemmekamp er avsluttet. Treneren får dette beløpet refundert av klubben.

For at Søre Neset idrettslag skal kunne dokumentere dommerutgifter, har vi laget et skjema forrefusjon av dommerutgifter som trenerne skal fylle ut og dommerne signere på.

Utgiftsrapport dommerhonorar PDF-fil

Utgiftsrapport dommerhonorar Last ned XLS-fil