SNILS logo og Idresssplass

Info om kontingent 2017 for Søre Neset IL

Publisert: 21. april, 2017
snil_oversiktsbilde

Kontingent for 2017 er satt til kr 1.300 for alle årsklasser. Det gis kr 300 i søskenmoderasjon. Det gis kun moderasjon for en aktivitet.Viktig!! Før på riktig beløp, barnets navn og årsklasse i meldingsfeltet ved betaling. Eksempel: Ole Halhjem G10 kr 1.300. Ved søskenmoderasjon: Knut Halhjem G10 kr 1.300, Eli Halhjem J08 kr 1.000. Konto for innbetaling er: 3624.07.76655.

Kommentarer er stengt.