SNILS logo og Idresssplass

Årsmøte Søre Neset IL

Publisert: 7. mars, 2013

Årsmøte er det øverste organet for Søre Neset IL og det er her de viktige avgjørelsene som gjelder idrettslaget blir tatt.

Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Aktive trenere er å betrakte som medlemmer.

Kommentarer er stengt.